Retourneren

Je kunt je bestelling zonder opgave van redenen binnen 14 dagen ontbinden, dit is de "afkoelingsperiode". De termijn van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst door of namens de consument, daarna is je bestelling definitief. Dit is wettelijk geregeld in de wet "kopen op afstand" ter bescherming van de consument.

Wil je de aankoop retourneren? 

Indien je de aankoop wil retourneren, neem dan graag per e-mail: vragen@knottenwol.nl contact op. Geef aan dat je jouw product wilt retourneren. Retourneer het product, inclusief jouw adresgegevens in de doos, ongebruikt en onbeschadigd in de originele verpakking. Het product mag slechts in die mate geopend of gebruikt zijn om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. 

Stuur je product niet zomaar retour, zonder eerst contact met ons op te nemen.

Kosten retourzending

De kosten en het risico voor de retourzending zijn voor jouw eigen rekening. 

Vragen?

Heb je vragen over het retourneren van je bestelling? Neem contact met ons op via vragen@knottenwol.nl of telefonisch op +31 (0)15 2023637.

Hieronder noemen we graag nog de officiële retourvoorwaarden:

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden.  Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.
Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.