Winter Wonders - Deel 6

Wij zijn erg benieuwd naar alle creatieve ideeën waarmee de hakers aan de slag zijn gegaan! Voor de breiers gaan we vandaag verder met patroon 6 van de deken. Hierna herhalen we nog een klein stuk van patroon 4 en dan is de tweede strook van de deken alweer af.

Breipatroon deel 6: Ruiten

Afkortingen:
col:
 Colorissimo
vint: Cool wool vintage
k: kantsteek re. Brei elke heen- en teruggaande naald de eerste en laatste steek recht. Brei de eerste kantsteek van de heengaande naald met de 2 garens samen recht.
re: recht
av: averecht
sl1 (sl2): slip 1 steek (slip 2 steken) naar de rechternaald
*tot*: de steken tussen *en* steeds herhalen.

Patroon:
Het patroon is een veelvoud van 10 steken + 1 + 2 kantsteken. De patroonhoogte is 32 naalden.

Brei 2 voorbereidende naalden:
Nld 1 vint: 1k, re, 1k.
Nld 2 vint: 1k, re, 1k.

Nld 1 col: 1k, 5re, *sl1, 9re*, laatste 7 st: sl1, 5re, 1k.
Nld 2 col: 1k, 5av, *sl1, 9av*, sl1, 5av, 1k.
Nld 3 vint: 1k, re, 1k.
Nld 4 vint: 1k, 4re, *3av, 7re*, 3av, 4re, 1k.
Nld 5 col: 1k, 4re, *sl1, 1re, sl1, 7re*, laatste 8 st: sl1, 1re, sl1, 4re, 1k.
Nld 6 col: 1k, 4av, *sl1, 1re, sl1, 7av*, laatste 8 st: sl1, 1re, sl1, 4av, 1k. 
Nld 7 vint: 1k, re, 1k.
Nld 8 vint: 1k, 3re, *5av, 5re*, laatste 9 st: 5av, 3re, 1k. 
Nld 9 col: 1k, 3re, *(sl1, 1re)2x, sl1, 5re*, laatste 9 st: (sl1, 1re)2x, sl1, 3re, 1k.
Nld 10 col: 1k, 3av, *(sl1, 1re)2x, sl1, 5av*, laatste 9 st: (sl1, 1re)2x, sl1, 3av, 1k.

Nld 11 vint: 1k, re, 1k.
Nld 12 vint: 1k, 2re, *7av, 3re*, 7av, 2re, 1k.
Nld 13 col: 1k, 2re, *(sl1, 1re)3x, sl1, 3re*, eindig met 2re, 1k.
Nld 14 col: 1k, 2av, *(sl1, 1re)3x, sl1, 3av*, eindig met 2av, 1k.
Nld 15 vint: 1k, re, 1k.
Nld 16 vint: 1k, av, 1k.
Nld 17 col: 1k, 1re, *sl1, 1re*, 1k.
Nld 18 col: 1k, 1re, *sl1, 1re*, 1k.

Nld 19 en 20 vint: = nld 15 en 16
Nld 21 en 22 col: = nld 13 en 14
Nld 23 en 24 vint: = 11 en 12
Nld 25 en 26 col: = nld 9 en 10
Nld 27 en 28 vint: = nld 7 en 8
Nld 29 en 30 col: = nld 5 en 6
Nld 31 en 32 vint: = nld 3 en 4

Brei nld 1 t/m 32 7x.

Eindig met nld 1 en 2 col. De hoogte is ca 60 cm.

Deel 4b - herhaling patroon 4

Strook 2 eindigt met een herhaling van patroon 4. Patroon 6 heeft 93 steken. Patroon 4 heeft 94 steken

Patroon 4: Dambord (94 st)
Nld 1 vint: 1k, alle st re, in het midden 1m, alle st re, 1k.
Er staan 94 steken op de naald.

Nld 2 vint: 1k, (1re, 1av)2x, 1re, *2av, 1re, 1av, 1re*, einde: 2av, (1re, 1av)2x, 1re, 1k. 
Nld 3 enz.: zie verder bij deel 4

Brei ook hier nld 1 t/m 24 4x.
Brei nld 1 t/m 12 1x.

Eindig op een totale hoogte van ca 180 cm. Pas de hoogte aan aan de hoogte van strook 1 voor het maken van de deken. Dit patroon kan op elk moment met een teruggaande naald worden beëindigd.

De laatste 2 naalden zijn ter afsluiting:
Heengaande nld: 1k, re, 1k.
Teruggaande nld: kant de steken recht af en brei bij het  blokje slipsteken de slipsteek en de volgende steek recht samen. Dit om “uitwaaieren” van de afkantnaald te voorkomen.

Afwerking: blocken: leg de strook op maat, benevel deze licht en laat drogen. 

Klik hier voor het patroon in PDF formaat.