Winter Wonders - deel 5

Is iedereen weer helemaal bij om verder te gaan? Na het kortere stukje van vorige week gaan we deze week weer een langer stuk breien. En als dit stuk af is zijn we alweer op de helft van de prachtige deken! We breien deze keer een patroon van schakels.

Breipatroon deel 5: Schakels

Afkortingen:
col:
 Colorissimo
vint: Cool wool vintage
k: kantsteek re. Brei elke heen- en teruggaande naald de eerste en laatste steek recht. Brei de eerste kantsteek van de heengaande naald met de 2 garens samen recht.
re: recht
av: averecht
sl1 (sl2): slip 1 steek (slip 2 steken) naar de rechternaald
2resam: brei 2 steken recht samen
2avsam: brei 2 steken averecht samen
1m (1am): 1 steek recht (averecht) meerderen. Neem het dwarslusje tussen de steken op de linkernaald en brei in de achterlus een steek recht of averecht (afhankelijk van het patroon).  
*tot*: de steken tussen *en* steeds herhalen.

Patroon:
Het patroon is een veelvoud van 8 steken + 2 + 2 kantsteken. De patroonhoogte is 16 naalden. 

Patroon 4 heeft 94 steken. Patroon 5 heeft 84 steken. We gaan 10 steken minderen.

Nld 1 col: 1k, re, 1k.
Nld 2 col: 1k, 5av, 2avsam, (7av, 2avsam)9x, 4av, 1k.
(Bij het herhalen van het patroon wordt nld 2 col: 1k, av, 1k.)

Er staan nu 84 steken op de naald. 

Nld 3 vint: 1k, re, 1k.
Nld 4 vint: 1k, re, 1k.
Nld 5 col: 1k, 4re, *sl2, 6re*, laatste 7 st: sl2, 4re, 1k.
Nld 6 col: 1k, 4av, *sl2, 6av*, laatste 7 st: sl2, 4av, 1k.
Nld 7 vint: = nld 5
Nld 8 vint: = nld 4

Nld 9 col: = nld 1
Nld 10 col: = nld 2 zonder de minderingen: 1k, av, 1k.

Nld 11 vint: 1k, re, 1k.
Nld 12 vint: 1k, re, 1k.
Nld 13 col: 1k, 1re, sl1, *6re, sl2*, laatste 9 st: 6re, sl1, 1re, 1k.
Nld 14 col: 1k, 1av, sl1, *6av, sl2*, laatste 9 st: 6av, sl1, 1av, 1k.
Nld 15 vint: = nld 13
Nld 16 vint: = nld 12

Nld 1 t/m 16 steeds herhalen. Brei tot een hoogte van ca 56 cm (60 cm hangend). Zorg dat je eindigt met nld 8 of met nld 16.

We gaan aan het einde van dit deel het aantal steken meerderen van 84 naar 93 stekenEindig daarom dit deel met de volgende naalden:

Nld 1 col: 1k, re, 1k.
Nld 2 col: 1k, 9av, 1am, (8av, 1am)8x, 9av, 1k.

Er staan nu 93 steken op de naald.

Klik hier voor het patroon in PDF formaat.