Winter Wonders - Deel 3

Heb jij ervoor gekozen om de sjaal te maken, dan is dit alweer het laatste patroon deel en heb je aan het einde van dit deel een prachtig project af. Voor degene die bezig zijn met de deken, dan ben je al bijna op eenderde en is de eerste 'strook' van de deken af. We gaan in dit deel 'Rondjes en lijnen' breien en voor het haakpatroon maken we visgraat stokjes.

Breipatroon deel 3: Rondjes en lijnen

Afkortingen:
col: Colorissimo
vint: Cool wool vintage
k: kantsteek re. Brei elke heen- en teruggaande naald de eerste en laatste steek recht. Brei de eerste kantsteek van de heengaande naald met de 2 garens samen recht.
re: recht
av: averecht
sl1 (sl2): slip 1 steek (slip 2 steken) naar de rechternaald
1m (1am): 1 steek recht (averecht) meerderen. Neem het dwarslusje tussen de steken op de linkernaald en brei in de achterlus een steek recht of averecht (afhankelijk van het patroon). 
*tot*: de steken tussen *en* steeds herhalen.

Voorbereidende naalden:
Deel 2 (Ladders) heeft 83 steken. Deel 3 (Rondjes en Lijnen) heeft 88 steken. We gaan 5 steken meerderen.

Nld 1 vint: 2k, 1m, (16re, 1m)4x, 15re, 2k.
Nld 2 vint: 2k, 84av, 2k.

Er staan 88 steken op de naald.

Breischema rondjes:
Het patroon is een veelvoud van 6 steken + 4 kantsteken.
De patroonhoogte is 16 naalden.

Brei in de hoogte 2x nld 1 t/m 16 en brei 1x nld 1 t/m 10 (5 rondjes). Zie verderop in de tekst.
Brei in de hoogte 1x nld 1 t/m 16 nld en brei 1x nld 1 t/m 10 (3 rondjes). Zie verderop in de tekst.

hg nld re, tg nld re
tg nld av
kruis 2 st naar rechts: brei 2 st re samen en laat ze op de linkernaald staan. Brei dan de 1e st re en laat beide steken van de naald glijden.
 3 st kabel re: zet 2 st (col) op de kabelnld achter het werk, brei 1 st re (vint), brei dan de beide st van de kabelnld recht
3 st kabel links: zet 1 st (vint) op de kabelnld voor het werk, brei 2 st re (col), brei dan de st van de kabelnld recht
hg nld: av afhalen met de draad achter van het werk,  tg nld: av afhalen met de draad voor het werk.

 

Voor de duidelijkheid zijn er 3 patroonherhalingen van 6 steken getekend. 
Lees de heengaande naald (oneven cijfer) van rechts naar links en de teruggaande naald (even cijfer) van links naar rechts. De kantsteken zijn niet getekend. 
 
Gebruikte steken:
3 st kabel rechts: zet 2 steken (col) op de kabelnaald achter het werk, brei 1re (vint), brei dan de beide st van de kabelnaald recht.
3 st kabel links:
zet 1 st (vint) op de kabelnaald voor het werk, brei 2re (col), brei dan de steek van de kabelnaald recht.
RK: rechtse kruising: 2 st naar rechts kruisen. Brei 2 st recht samen en laat ze op de linkernaald staan. Brei de eerste st re. Nu beide steken van de linkernaald laten glijden. 

Patroon

In dit deel worden niet 1, maar 2 kantsteken (2k) recht gebreid aan het begin en einde van de heen- en teruggaande naald.

We breien eerst 5 rondjes (12 cm) boven elkaar, gevolgd door verticale lijnen (14,5 cm), 3 rondjes (7cm), verticale lijnen (14,5 cm) en we eindigen met 5 rondjes (12 cm). Totale hoogte: ca 60 cm.

Rondjes:
Nld 1
vint: 2k, *3 st kabel rechts, 3 st kabel links*, 2k. 
(Let op: in deze eerste nld 1 vint worden de kabels met alleen vint gebreid.
Alle overige naalden waarin kabels gebreid worden, worden gebreid met
vint en col.)
Nld 2 vint: 2k, 1av, *4re, 2av*, laatste 7 st: 4re, 1av, 2k.
Nld 3 col: 2k, sl1, *4re, sl2*, laatste 7 st: 4re, sl1, 2k.
Nld 4 col: 2k, sl1, *4re, sl2*, laatste 7 st: 4re, sl1, 2k.
Nld 5 vint: 2k, 1re, *4re, RK*, laatste 7 st: 4re, 1re, 2k.
Nld 6 vint: 2k, 1av, *4re, 2av*, laatste 7 st: 4re, 1av, 2k. 
Nld 7 col: 2k, sl1, *4re, sl2*, laatste 7 st: 4re, sl1, 2k.
Nld 8 col: 2k, sl1, *4re, sl2*, laatste 7 st: 4re, sl1, 2k.
Nld 9 vint: 2k, *3 st kabel links, 3 st kabel rechts*, 2k.
Nld 10 vint: 2k, 2re, *2av, 4re*, laatste 6 st: 2av, 2re, 2k.

Nld 11 col: 2k, 2re, *sl2, 4re*, laatste 6 st: sl2, 2re, 2k.
Nld 12 col: 2k, 2re, *sl2, 4re*, laatste 6 st: sl2, 2re, 2k.
Nld 13 vint: 2k, 2re, *RK, 4re*, laatste 6 st: RK, 2re, 2k.
Nld 14 vint: 2k, 2re, *2av, 4re*, laatste 6 st: 2av, 2re, 2k. 
Nld 15 col: 2k, 2re, *sl2, 4re*, laatste 6 st: sl2, 2re, 2k.
Nld 16 col: 2k, 2re, *sl2, 4re*, laatste 6 st: sl2, 2re, 2k. 

Brei nld 1 t/m 16 2x.
Brei tot slot nld 1 t/m 10. 

Er zijn nu verticaal 5 rondjes gebreid. De hoogte is ca 12 cm.
 
Verticale lijnen:
Nld 1 col: 2k, 2re, *sl2, 4re*, laatste 6 st: sl2, 2re, 2k.
Nld 2 col: 2k, 2re, *sl2, 4re, laatste 6 st: sl2, 2re, 2k.
Nld 3 vint: 2k, 2re, *RK, 4re, laatste 6 st: RK, 2re, 2k.
Nld 4 vint: 2k, 2re, *2av, 4re*, laatste 6 st: 2av, 2re, 2k.

Nld 1 t/m 4 steeds herhalen.

Brei tot een hoogte van ca 14,5 cm. Eindig met nld 2 col.

3 rondjes boven elkaar:
Brei nld 1 t/m nld 16 1x.
Brei nld 1 t/m 10 1x.

We gaan weer verticale lijnen breien:
Nld 1 t/m nld 4 tot een hoogte van ca 14,5 cm. Eindig met nld 2 col.

De 5 afsluitende rondjes:
Brei nld 1 t/m 16 2x.
Brei nld 1 t/m nld 10. 

Brei tot slot een heengaande naald col: 2k, alle st re, 2k.
Teruggaande nld: kant alle st re af.

Afwerking: blocken; leg de strook op maat, benevel deze licht en laat drogen. 

Haakpatroon deel 3: Visgraatstokjes

We gaan verder met Cool Wool Vintage en ook dit deel wisselen we elke 2 naalden van garen. Neem de draad aan de zijkant mee naar boven en haak de eerste steek altijd met de 2 garens samen.

Visgraatstokjes, een stokje nét anders: Maak een omslag zoals bij een normaal stokje, steek de haaknaald in de steek, haal de draad door de steek én door de omslag, maak weer een omslag en haal door één lus op de naald (tussenlosse), maak een omslag en haal door de 2 lussen op de naald.

Rij 1 en 2: haak visgraatstokjes met Cool Wool Vintage
Rij 3 en 4: haak visgraatstokjes met Colorissimo

Haak zo 60 rijen.

Haak je de stola, haak dan eventueel als afwerking een rij vasten langs de zijkanten (aan de goede kant van het werk).

Klik hier voor het patroon in PDF-formaat.