Row Twelve & Counting - Voorbereiding

Om je helemaal voorbereid te laten beginnen aan deze KAL hebben we nog wat algemene informatie, afkortingen en tips uitgeschreven in deze blog. Heel veel plezier met het breien van deze heerlijke sjaal!

Algemeen

Stekenproef: de sjaal heeft verschillende patronen. Het steken aantal varieert van 90 tot 101 steken en is ca 40 cm breed.

Bij elk patroon is een breischema getekend. De kantsteken zijn hierop niet aangegeven.

De kantsteek: (k): brei elke heengaande en teruggaande naald de eerste en laatste steek recht.

De rode lijnen: begin met de (eventuele) steken voor de rechter rode lijn. Herhaal de steken tussen de rode lijnen en eindig met de (eventuele) steken na de linker rode lijn.

Vanaf deel 2 begint elk patroon met 2 voorbereidende naalden: de heengaande naald wordt recht gebreid; de teruggaande naald wordt averecht gebreid. In de teruggaande naald worden er steken gemeerderd of geminderd.

Afkortingen

K: kantsteek recht
Re: recht
Av: averecht
2resam: brei 2 steken recht samen
3resam: brei 3 steken recht samen
2avsam: brei 2 steken averecht samen
O: omslag
Overh: overhaling: haal 1 steek recht af, brei de volgende steek recht en haal de afgehaalde steek over.
Dubov: dubbele overhaling: haal 1 steek recht af, brei de volgende 2 steken recht samen en haal de afgehaalde steek over.
1m: 1 steek meerderen. Neem het dwarslusje tussen de steken op de
linkernaald en brei hierin een steek gedraaid averecht (steek de nld in de achterlus).
*tot*: de steken tussen * en * steeds herhalen. Begin de steken voor *, herhaal tussen * en *, en eindig na *.