Summer is CALLing - Deel 3

Deze week gaan we verder met het patroon waar we vorige week een begin mee hebben gemaakt! In feite is het een netpatroon met wat stokjesboogjes. We sluiten de week af met de 'bloemenrand' uit de eerste week.

Werkwijze

Rij 28: haak 2 keerlossen, en 1 stokje op de eerste vaste, haak 5 lossen en haak een vaste om het eerste lossenboogje. *Haak zevenmaal [een stokje en een losse] en haak een stokje op het 8ste stokje, haak een vaste om het volgende lossenboogje, haak 5 lossen en een vaste om het volgende lossenboogje*. Herhaal * * maar eindig met 5 lossen en een stokje op de laatste vaste.

Rij 29: haak 1 losse en een vaste op het eerste stokje, haak 5 lossen en een vaste om het eerste lossenboogje, *haak 5 lossen en haak een vaste om de tweede tussenlosse, haak 5 lossen en haak een vaste om de vierde tussenlosse, haak 5 lossen en haak een vaste om de zesde tussenlosse, haak 5 lossen en haak een vaste om het 5-lossenboogje*. Herhaal * * en eindig met 5 lossen en een vaste op het laatste stokje (50 5-lossenboogjes).

Rij 30: haak 2 keerlossen en haak 1 stokje op de eerste vast. Haak 3 lossen en haak een vaste om het eerste lossenboogje. *Haak 6 lossen en haak een vaste om het volgende lossenboogje*. Herhaal * * en eindig met 3 lossen en een stokje op de laatste vaste (49 6-lossenbooogjes en 2 3-lossenboogjes).

Rij 31: haak 1 keerlosse en een vaste op het eerste stokje, *haak 6 lossen en haak een vaste om het volgende 6-lossenboogje*. Herhaal * * tot laatste 6-lossenboogje, haak 6 lossen en haak een vaste op het laatste stokje (50 6-lossenboogjes).

Rij 32: haak 2 keerlossen en 3 stokjes op de eerste vaste. Haak een vaste om het 6-lossenboogje, haak tweemaal [6 lossen en een vaste om het lossenboogje], *haak 5 stokjes op de volgende vaste (deze valt midden boven de 8 stokjes boog van rij 28), haak een vaste om het volgende lossenboogje, haak driemaal [6 lossen en een vaste om het lossenboogje]*. Herhaal * * maar eindig met tweemaal [6 lossen en een vaste om het lossenboogje en 3 stokjes op de laatste vaste.

Rij 33: haak 1 keerlosse en een vaste op het eerste stokje, haak 3 lossen en een vaste op het derde stokje, *haak 8 stokjes om het volgende lossenboogje, haak een vaste om het volgende lossenboogje, haak 6 lossen en een vaste op het middelste  van de 5 stokjes, haak 6 lossen en een vaste om het volgende lossenboogje*. Herhaal * * en eindig met 8 stokjes om het laatste 6 lossenboogje, haak 1 vaste op het eerste stokje van de drie, haak 3 lossen en eindig met een vaste op het laatste stokje.

Rij 34: haak 2 keerlossen en een stokje op de eerste vaste, haak 3 lossen en een vaste om het 3-lossenboogje. *Haak zevenmaal [een stokje en een losse] en haak een stokje op het 8ste stokje, haak een vaste om het volgende lossenboogje, haak 6 lossen en een vaste om het volgende lossenboogje*. Herhaal * * maar eindig met 3 lossen en een stokje op de laatste vaste.

Rij 35: haak een keerlosse en een vaste op het eerste stokje, haak 2 vasten om de 3 lossen, *haak een vaste op de vaste, haak een vaste op elke stokje en om elke losse, haak een vaste op de tweede, vierde en vijfde losse van het 6 lossenboogje*. Herhaal * * en haak zo een rij vasten.

Rij 36: haak 2 keerlossen en haak 2 halve stokjes op de eerste vaste. Haak een half stokje op elke vaste tot de laatste vaste en haak daar 2 halve stokjes op (circa 265 halve stokjes). 

Hecht Dodici af en hecht een dubbele draad Per Fortuna kleur 1 aan. 

LET OP: in het volgende deel is een V-steek, 1 stokje, 1 losse, 1 stokje 

Rij 37: 2 keerlossen, 1 V-steek op het eerste halve stokje, 1 V-steek op het derde stokje, *sla 2 steken over en haak een V-steek, sla 2 steken over en haak een V-steek, sla 1 steek over en haak een V-steek*. Herhaal * * tot de laatste 3 steken, haak een V-steek en haak een V-steek op het laatste halve stokje (101 V-steken).

Hecht Dodici aan, neem de Per Fortuna aan de zijkant mee.

Rij 38: 2 keerlossen en 1 V-steek op het eerste stokje, maak vervolgens een V-steek 'over' elke V-steek van de vorige rij, door op dezelfde insteekplek in te steken. Eindig met een V-steek op het laatste stokje (103 V-steken).

Hecht Dodici af en hecht een dubbele draad Per Fortuna kleur 2 aan.

Rij 39: 2 keerlossen, haak een V-steek om de losse van de V-steek van de Per Fortuna kleur 1-rij, dus 1 rij lager, maar haak deze ook 'over' de V-steek van de vorige rij. Deze valt als een soort bloemknop tussen de V-steken van de vorige rij. Doe dit bij elke V-steek (103 V- steken).

Hecht Per Fortuna kleur 2 af, en pak Per Fortuna kleur 1 weer op

Rij 40: haak 2 keerlossen en een V-steek op het eerste stokje, haak een V-steek tussen 2 V-steken van de vorige rij en eindig met een V-steek op het laatste stokje (104 V-steken).

Hecht Per Fortuna af en werk alle draadjes weg.

We zijn nu klaar voor het laatste deel van het patroon! Tot volgende week.