Winter Wonders - Deel 8

Deze week breien we het patroon 'Zwaluwstaart'. Dit patroon kan in de breedte wat samentrekken, daarom zijn we vorige week geëindigd met 8 steken meerderen. Nu breien we dit patroon dus over 8 steken meer dan deel 7, waardoor het patroon iets breder wordt en het samentrekken niet opvalt in het geheel.

Breipatroon deel 8: Zwaluwstaart

col: Colorissimo
vint: Cool wool vintage
k: kantsteek re. Brei elke heen- en teruggaande naald de eerste en laatste steek recht. Brei de eerste kantsteek van de heengaande naald met de 2 garens samen recht.
re: recht
av: averecht
sl1 (sl2): slip 1 steek (slip 2 steken) naar de rechternaald
2resam: brei 2 steken recht samen
2avsam: brei 2 steken averecht samen

*tot*: de steken tussen *en* steeds herhalen.

Patroon:
Het patroon is een veelvoud van 4 steken + 2 kantsteken. De patroonhoogte is 8 naalden.

Er wordt iedere 4 naalden van garen gewisseld.

Heengaande nld col: 1k, 92re, 1k.
Teruggaande nld col: 1k, 92av, 1k.

Nld 1+3 vint: 1k, 2re, *sl1, 3re*, eindig met sl1, 1re, 1k.
Nld 2+4 vint: 1k, 1re, *sl1, 1av, 2re*, eindig met sl1, 1av, 1re, 1k.

Nld 5+7 col: 1k, 1re, *sl1, 3re*, eindig met sl1, 2re, 1k.
Nld 6+8 col: 1k, 1re, *1av, sl1, 2re*, eindig met 1av, sl1, 1re, 1k.

Nld 1 t/m 8 steeds herhalen. Op een hoogte van ca 58/60 cm eindigen met nld 1 t/m 4 vint .

Brei dan een heengaande naald col: 1k, 92re, 1k.

In de teruggaande naald over de naald verdeel 8 steken minderen:
1k, 8av, 2avsam, (9av, 2avsam)7x, 5av, 1k.

Er staan 86 steken op de naald.

 Klik hier voor het patroon in PDF-formaat.