Maya Mozaïek CAL 2020 - patroon week 4 de driehoekstola

We zijn vorige week geëindigd met de Cool Wool. We gaan nu verder haken met Cool Wool en Diamante samen. De Colorissimo kan worden afgehecht. Daar beginnen we dadelijk mee aan de andere kant.

We zijn geëindigd met 151 steken per zijde, en voor dit patroon heb je een veelvoud van 5 plus 1 steek nodig.

We gaan eerst gehoekte clusters haken. Een cluster is 4 samengehaakte stokjes. 

Rij 1 met Cool Wool en Diamante samen: haak 2 keerlossen en een vaste in de eerste steek. *Haak 3 keerlossen en een cluster van 4 samengehaakte stokjes over de volgende 4 vasten. Haak 1 losse en een vaste op de volgende vaste*. Herhaal * * tot het einde. Je komt precies uit bij de middensteek en kan gewoon aan de andere kant verder gaan met het maken van deze clusters. Hecht de Cool Wool en Diamante af.

Rij 2 met Colorissimo (hecht deze aan): haak 5 keerlossen, *haak 1 vaste bovenop het cluster van de vorige rij, jaak 3 lossen, haak een cluster van 4 samengehaakte stokjes om het 3 lossenboogje van de vorige rij, haak 1 losse*. Herhaal * * tot de middensteek. Haak om de lossenboog van het volgende cluster 4 gewone stokjes (dus niet samenhaken) en haak 1 losse. Herhaal dan weer * * tot de laatste steek en eindig met een stokje op de laatste vaste. Colorissimo afhechten.

Rij 3 met Cool Wool met Diamante samen (aanhechten): haak 1 keerlossen en *haak 1 vaste bovenop het cluster van de vorige rij, haak 3 lossen, haak een cluster van 4 samengehaakte stokjes om het 3 lossenboogje van de vorige rij, haak 1 losse*. Herhaal * * tot de 4 stokjes voor het midden. Haak 4 stokjes op de 4 stokjes, haak 2 lossen (middensteek) en haak om de lossenboog van het volgende cluster 4 gewone stokjes (dus niet samenhaken) en haak 1 losse. Herhaal dan weer * * tot de laatste steek en eindig met een vaste om de keerlossen van de vorige rij.

Schematische weergave van dit patroon:

We haken nu verder met alleen Cool Wool en we hechten de Diamante af.

Rij 1: haak 3 keerlossen en 1 stokjes op de eerste vaste. Haak 1 losse, *haak 2 stokjes bovenop het cluster van de vorige rij en haak 2 stokjes om het 3-lossenboogje van de vorige rij*. Herhaal * * tot het midden. Haak 2 stokjes, 2 lossen en 2 stokjes om de 2 lossen in het midden van de vorige rij. Herhaal * * tot einde en eindig met 2 stokjes op de laatste vaste.

Rij 2: hecht Diamante weer aan en haak Cool Wool met Diamante samen, haak 2 vasten op het eerste stokje en haak verder op elk stokje een vaste. Bij de 2 lossen in het midden, een vaste, 2 lossen en een vaste haken. En haak weer vasten op elk stokje. Eindig met 2 vasten om de keerlossen van de vorige rij. Hecht Diamante weer af.

Rij 3: haak 3 keerlossen en 1 stokje in de eerste vaste. *Sla 2 vasten over, haak een losse en haak 2 stokjes in de volgende vaste*. Herhaal * * tot de 2 lossen in het midden en haak hier 2 stokjes, 2 lossen en 2 stokjes om die 2 lossen. Herhaal * * weer tot de laatste steek en eindig met 2 stokjes in de laatste vaste.

Rij 4: herhaal rij 2 en haak nu ook een vaste om de losse tussen de stokjes. Hecht hierna Diamante af. 

Nog 1 week te gaan en dan is je driehoekstola af! Tot volgende week.

De tutorial kun je hier bekijken: