Blooming Spring - Deel 2

Welkom bij het tweede deel van de Blooming Spring KAL. Dit deel bestaat uit twee patroondelen en natuurlijk hebben we ook weer een handige video met uitleg gemaakt! Deze vind je onderaan het patroon.

Doe je nog niet mee met de KAL, maar krijg je hiervan meteen zin om ook te beginnen? Bestel dan hier snel het garenpakket!

Lees voor je begint het patroon voor deel 2A eerst even helemaal door.

Er staan 71 steken op de naald.
Het o2ro-patroon is een veelvoud van 4 steken + 1 + 3 kantst + 3 kantst (64+1+6 steken). De hoofdkleur wordt nu Cara kleur B. Deze kleur niet afhechten maar aan de zijkant meenemen. We gaan elke 2 naalden van hoofdkleur B en bijkleur wisselen.

Gebruikte steken

De kantsteken over 3 steken: worden gebreid aan het begin en aan het einde van iedere heen- en teruggaande naald. Deze kantsteken blijven we zo gebruiken tot het anders vermeld staat in het patroon.
Heengaande naald: eerste 3 en laatste 3 steken: 1 st re, 1 st av afhalen draad voor, 1 st re.
Teruggaande naald: eerste 3 en laatste 3 steken: 1 st av afhalen draad voor, 1 st re, 1 st av afhalen draad voor.

o2ro: pak het dwarsdraadje tussen 2 steken op je rechternaald, brei de volgende 2 steken recht en haal het opgepakte dwarsdraadje over de 2 net gebreide steken.

Het o2ro-patroon in 1 kleurencombinatie begint bij de teruggaande nld 4 en eindigt met de heengaande nld 11. In deze 8 naalden wordt om de 2 naalden in de teruggaande naald van kleur gewisseld, waarbij B steeds de hoofdkleur is, zoals hieronder beschreven. 

De kleurenvolgorde vanaf nld 4:
2 nld E, 2 nld B, 2 nld E, 2 nld B (nld 4 t/m 11).
2 nld D, 2 nld B, 2 nld D, 2 nld B (nld 4 t/m 11).
2 nld F, 2 nld B, 2 nld F, 2 nld B (nld 4 t/m 11).

De naalden met kleur B blijven breien. Voor de bijkleuren verder gaan met de
kleuren C, G en A.


Werkwijze - Deel 2 A

Hecht Cara kleur B aan. Deze niet afhechten, maar aan de zijkant meenemen.

Nld 1 heengaande nld: 3 kantst, 65 st re, 3 kantst.
Nd 2 teruggaande nld: 3 kantst, 65 st av, 3 kantst.
Nld 3: 3 kantst, 65 st re, 3 kantst. Hecht kleur E aan.

Hieronder zijn de naalden 4 t/m 11 uitgeschreven met kleur E en B.
Nld 4 teruggaande nld E: 3 kantst, av, 3 kantst.
Nld 5 heengaande nld E: 3 kantst, 1 st re, *o2ro, 2 st re*, 3 kantst.
Nld 6 B: 3 kantst, av, 3 kantst.
Nld 7 B: 3 kantst, 1 st re, *2 st re, o2ro*, 3 kantst.
Nld 8 E: 3 kantst, av, 3 kantst.
Nld 9 E: 3 kantst, 1 st re, *o2ro, 2 st re*, 3 kantst. (zie nld 5).
Nld 10 B: 3 kantst, av, 3 kantst.
Nld 11 B: 3 kantst, 1 st re, *2 st re, o2ro*, 3 kantst (zie nld 7).

Nld 4 t/m 11 steeds herhalen. Zie voor de kleurenvolgorde ook hierboven, waarbij de bijkleur E dus vervangen wordt door D, F, C, G en A.
Eindig dus met naald 10 en 11 in kleur B en brei ter afsluiting een teruggaande naald averecht met B (deze niet afhechten).

Einde deel 2A.


Werkwijze - Deel 2 B

Er staan 71 steken op de naald.
Het patroon met afgehaalde steken is een veelvoud van 5 steken + 3 kantsteken + 3 kantsteken (65+6 steken).
De hoofdkleur wordt nu Cara kleur E. Deze kleur niet afhechten, maar aan de zijkant meenemen.
We gaan elke 2 naalden van hoofdkleur E en bijkleur wisselen.

Gebruikte afkortingen 1 steek afhalen:
1 st av afhalen met draad voor: 1 st av afh d.v.
1 st av afhalen met draad achter: 1 st av afh d.a.

Let op: in de heengaande naald hou je de draad voor bij het steken afhalen in de kantsteken, maar in het patroon met afgehaalde steken hou je de draad achter je werk!

Nld 1 heengaande nld E: 3 kantst, *4 st re, 1 st av afh d.a.*, 3 kantst.
Nld 2 teruggaande nld E: 3 kantst, *1 st av afh d.v., 4 st re*, 3 kantst.
Nld 3 B: 3 kantst, *3 st re, 1 st av afh d.a., 1 st re*, 3 kantst.
Nld 4 B: 3 kantst, *1 st re, 1 st av afh d.v., 3 st re*, 3 kantst.
Nld 5 E: 3 kantst, *2 st re, 1 st av afh d.a., 2 st re*, 3 kantst.
Nld 6 E: 3 kantst, *2 st re, 1 st av afh d.v., 2 st re*, 3 kantst.
Nld 7 B: 3 kantst, *1 st re, 1 st av afh d.a., 3 st re*, 3 kantst.
Nld 8 B: 3 kantst, 3 st re, 1 st av afh d.v., 1 st re*, 3 kantst.
Nld 9 E: 3 kantst, 1 st av afh d.a., 4 st re*, 3 kantst.
Nld 10 E: 3 kantst, 4 st re, 1 st av afh d.v.* 3 kantst.

De kleurenvolgorde is:
E-B-E-B-E (zie boven, B afhechten).

Dan verder gaan met steeds 2 naalden per kleur:
D-E-D-E-D (D afhechten),
E-C-E-C-E (C afhechten),
A-E-A-E-A (A afhechten).

We gaan nu de afgehaalde steek de andere kant op laten lopen.
We zijn geëindigd met naald 9 en 10 en gaan dus nu 7 & 8, 5 & 6, 3 & 4 en 1 & 2 breien. 

Herhaal naald 7 en 8 met Cara kleur E.
Hecht Cara kleur C aan.
Herhaal naald 5 en 6 met Cara kleur C.
Herhaal naald 3 en 4 met Cara kleur E.
Herhaald naald 1 en 2 met Cara kleur C. Kleur C afhechten.

Blijf de naalden 9 & 10, 7 & 8, 5 & 6, 3 & 4 en 1 & 2 breien in kleurvolgorde
E-D-E-D-E
B-E-B-E-B

Kleur E en B nu afbreken. Dit is het einde van deel 2, dus alle draadjes afhechten.