Heart & Soul - Deel 4

We zijn alweer bij deel 4 aangekomen en als het goed is heb je nu 2 losse delen bestaande uit 4 patronen en daarnaast 4 losse granny squares. Dit deel gaan we verder aan de slag met deze granny squares. We zetten ze eerst aan elkaar en daarna haken we hieraan met de ‘hartenvlecht’.

Voorbereiding

Zet de vier granny squares met vasten in de hoofdkleur aan elkaar. Doe dit zo dat ze samen een vierkant vormen. 

Ga verder met de hoofdkleur en haak rondom het vierkant een rand vasten. Haak verder aan 1 zijde met stokjes op de vasten. Haak nog een rij stokjes en zorg dat je op 57 stokjes uitkomt. Hierna haak je verder in het patroon 'hartenvlecht'.

Na het haken van de 'hartenvlecht' aan één zijde van het vierkant herhaal je dit hierna nogmaals aan de tegenoverliggende zijde. Dus je haakt aan 2 kanten van de vierkanten de hartenvlecht, dit vormt dan het midden van je sjaal.

Deel 4 - Hartenvlecht

Aantal steken: deelbaar door 7 + 1, plus 2 voor de basisketting.

Gebruikte steken:
3stk-CL, 4stk-CL of 5stk-CL (cluster): 3, 4 of 5 stokjes samenhaken in dezelfde plaats.
Piekstk: haak stokje in de aangegeven steek twee toeren naar beneden.

Stap 1: schuif de werklus van de haaknaald af en plaats hem op een steekmarkeerder, keer niet.

Stap 2: houd dezelfde kant voor, bevestig kleur 3 met 1 halve vaste op de eerste steek van de vorige toer, 3 lossen, 3stk-CL in dezelfde plaats als waarin je de draad hebt bevestigd, 3 lossen, sla 6 stokjes over, *[5stk-CL, 2 lossen, 5stk-CL] in volg. stokje, 3 lossen, sla 6 stokjes over; herhaal vanaf * tot laatste stokje, 4stk-CL in laatste stokje, hecht de draad af. Schuif de lus van de steekmarkeerder terug op de haaknaald, keer.

Stap 3: met de hoofdkleur, 1 losse, 1 vaste in eerste CL, 2 lossen, *1 Piekstk in elk 3e en 4e stokje van de overgeslagen 6 stokjes twee toeren naar beneden, 2 lossen**, 1 vaste in 2-lossenboog tussen volg. 2 CL, 2 Iossen; herhaal vanaf * tot het eind en eindig laatste herhaling bij **. Eindig daarna met 1 v in de laatste steek, keer.

Stap 4: met de hoofdkleur, 3 lossen (telt als 1 stk), sla eerste vaste over, 1 stokje in elke Iosse en steek tot het eind, schuif de werklus van de haaknaald en plaats hem op een steekmarkeerder, keer niet.

Stap 5: herhaal stappen 2-4, haak afwisselend met kleur 2, 3, 4 en 5 voor stap 2 en gebruik de hoofdkleur steeds voor stappen 3-4.

Haak tot je alle steunkleuren 2 keer gebruikt hebt. En eindig met stap 4.